Stappenplan innen van een onbetaalde factuur

Elke ondernemer krijgt wel eens, of zelfs herhaaldelijk, te maken met facturen die niet tijdig worden betaald.

De coronapandemie heeft dit in vele sectoren nog versterkt tot zelfs problematische cashflow problemen in vele bedrijven.

Als ondernemer kan je zelf veel doen om dit onder controle te houden. Met dit handig en overzichtelijk stappenplan helpen wij jou op weg naar een beter debiteurenbeheer dat onder controle wordt gehouden.

Stap 1:

Zorg voor algemene voorwaarden waarin duidelijk wordt opgenomen wat de betalingstermijn van de factuur is en hoeveel de intresten en het schadebeding zullen zijn wanneer men niet heeft betaald op de vervaldag van de factuur. Neem hierbij ook zeker een minimum schadebeding op en niet louter een percentage om ook bij kleine factuurbedragen uw administratieve kost te kunnen dekken.

Stap 2:

Wanneer uw klant niet heeft betaald op de vervaldag van de factuur, stuurt U hem best een vriendelijke rappel waarbij u al dan niet de intresten en schadebeding al aanrekent. Van zodra uw klant 1 dag te laat is om zijn/haar factuur te betalen kan dit al aangerekend worden ondanks het feit dat dit commercieel gezien meestal nog niet wordt gedaan. Wel dient in deze rappel minstens al te worden gewezen op het feit dat er intresten en een schadebeding zullen worden aangerekend wanneer men niet zou betalen binnen een bepaalde termijn na uw rappel. Deze termijn omschrijf je best heel concreet in uw rappel.

Stap 3:

In deze fase van uw debiteurenbeheer kan je verschillende keuzes maken. Ofwel maak je het dossier over aan Winvoice ter invordering, ofwel ga je nog een laatste keer zelf aan de slag.

  • Wanneer je zelf nog een laatste keer aan de slag gaat stuur je nu best een rappel waarbij je de intresten en het schadebeding al aanrekent.
  • Wanneer je het dossier in deze fase liever zou uitbesteden, dan kan Winvoice u alvast verder helpen. Dan komen we onmiddellijk bij stap 4

Stap 4:

Winvoice neemt alsdan het heft in handen. Winvoice zal het dossier in het kader van de IOS overmaken aan de gerechtsdeurwaarder voor verdere inning.

Stap 5:

Na aanmaning zal de gerechtsdeurwaarder via een uitvoerbare titel aan de slag gaan om deze gedwongen uit te voeren bij uw klant, al dan niet via het leggen van beslag op roerende of onroerende goederen. Een beslag op de bankrekening van uw klant zorgt hierbij heel vaak voor een snelle regeling van het dossier.

Heb je een vraag over ons online platform of je onbetaalde facturen?

We helpen je graag verder!